ArticlesKnowledge

Światło potrzebne roślinom

admin11034 views

Jakie powinno być światło i dlaczego rośliny go potrzebują? Rośliny wykorzystują energie świetlną do procesu fotosyntezy, który w dużym skrócie polega na przekształcaniu energii świetlnej w energię chemiczną, zużywaną przez rośliny do wzrostu lub owocowania. Proces ten jest możliwy dzięki dwóm typom chlorofilu obecnym w roślinach: A i B. Na poniższym wykresie widać, że chlorofil wykorzystuje dwa zakresy PAR: niebieski (435-450nm) oraz czerwony (640-665nm). Kluczową sprawą, oprócz dobrania odpowiednich długości fali, jest odpowiednia dobrana proporcja światła czerwonego do niebieskiego. Oczywiście inne długości spektrum PAR są również wykorzystywane przez rośliny, jednak fotosynteza zachodzi najintensywniej w świetle niebieskim i czerwonym.