ArticlesKnowledge

Lumeny są dla ludzi, a dla roślin…

admin36262 views

…PAR, PPF, PPFD i DLI. Rośliny wykorzystują energie świetlną do procesu fotosyntezy, który w dużym skrócie polega na przekształcaniu energii świetlnej w energię chemiczną, zużywaną przez rośliny do wzrostu lub owocowania. Proces ten jest możliwy dzięki dwóm typom chlorofilu obecnym w roślinach: A i B. Na poniższym wykresie widać, że chlorofil wykorzystuje dwa zakresy PAR: niebieski (435-450nm) oraz czerwony (640-665nm).
Kluczową sprawą, oprócz dobrania odpowiednich długości fali, jest odpowiednia dobrana proporcja światła czerwonego do niebieskiego. Oczywiście inne długości spektrum PAR są również wykorzystywane przez rośliny, jednak fotosynteza zachodzi najintensywniej w świetle niebieskim i czerwonym.


PARPAR (ang. Photosynthetic Active Radiation)
– promieniowanie fotosyntetycznie czynne, to zakres długości fal promieniowania słonecznego które jest absorbowane przez rośliny na potrzeby fotosyntezy występującej optymalnie w przedziale 400-700nm (nanometrów). Zakres ten jest również znany jako światło widzialne.

 


PPF & PPFDPPF (Photosynthetic photon flux)
– pomiar określający całkowitą ilość światła produkowanego przez źródło światła w przeciągu każdej sekundy, inaczej mówiąc PPF mówi nam jak dużo promieniowania fotosyntetycznie czynnego jest emitowane przez źródło światła w ciągu sekundy, wyrażane w umol/s (mikromolach na sekundę). Jest to drugi najważniejszy czynnik określający skuteczność systemu oświetlenia dla roślin, większość producentów paneli LED nie wymienia tej wartości w specyfikacjach technicznych swoich produktów. Uwaga! PPF nie mówi nam ile właściwie mierzalnej energii PAR dociera do powierzchni rośliny, właściwą jednostką w tym wypadku jest PPFD

PPFD (ang. Photosynthetic Photon Flux Density)– pomiar określający ilość światła które właściwie dociera do naszej rośliny, inaczej mówiąc- PPFD określa liczbę fotosyntetycznie aktywnych fotonów padających na określoną powierzchnie w ciągu sekundy, wyrażane w umol/m2/s (mikromolach na metr kwadratowy na sekundę). PPFD jest pomiarem wykonanym w określonych punktach na powierzchni rośliny (lub jakiejkolwiek innej powierzchni)


DLIDLI (ang. Daily Light Integral) 
– jednostka miary określająca całkowitą ilość światła docierającego do rośliny w ciągu dnia, plantator może określać ten współczynnik jako „dzienną dawkę” światła dla rośliny. DLI jest więc określeniem całkowitej liczby „moli” fotonów na metr kwadratowy na dzień i jest wyrażany jako mol/m2/D Oczywiście im dłużej zostawiamy włączone światło, tym więcej roślina go zabsorbuje np. system z niższym współczynnikiem PPF może dostarczyć tyle samo DLI roślinie jak system z większym współczynnikiem PPF jeśli fotoperiod (cykl dnia/nocy) jest dłuższy. DLI jest najważniejszą jednostką określającą tempo wzrostu rośliny. Znając preferowane DLI swoich roślin można bez problemu dobrać model lampy który będzie odpowiadał ich zapotrzebowaniu na światło.

Źródło: wikipedia.org